Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни

Струмяни

Село Струмя̀ни се намира в Югозападна България и е административен център на община Струмяни, Област Благоевград.

Навярно заради близостта си от 1 километър до река Струма, селото е наречено Струмяни. През 1970 г. Гара Огражден и село Микрево се сливат и образуват село Струмяни. По-късно Микрево отново се отделя като самостоятелно село.

Природните дадености на територията на общината и богата фауна спомагат за развитието на устойчив и екологичен туризъм. В горите и по поречието на река Струма има прекрасни възможности за излети сред природата, спортуване, събиране на диворастящи плодове, любителски риболов, спелеоложки експедиции, алпинизъм, делта и парапланеризъм, чист екотуризъм в народните паркове и резервати и др.