Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни

Връзки

Община Сандански

 

2800 Сандански, № 14, бул. “Свобода”

Тел: (+359) 746 89 099, 882 811 999

e_mail: oba_sandanski@abv.bg

http://www.sandanskibg.com

 

Община Пертич

 

2850 Петрич, № 24, ул. “Цар Борис III”

Тел: (+359) 745 69 112

e_mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

http://www.petrich.egov.bg

 

Община Струмяни

 

2825 Струмяни, № 1, ул. “7ми Април”

Тел: (+359) 7434 31 08

e_mail: struyani_oba@yahoo.com

http://www.strumyani.org

 

Оперативна програма

“Регионално развитие” 2007-2013

 

http://www.eufunds.bg/bg/page/8

 

Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански

 

ул.Македония 1

2800 Сандански

БЪЛГАРИЯ

Телефон: 0746/31979

Факс: 0746/31979

e-mail: 

 

Български съюз по балнеология и спа туризъм

 

София 1404

Ул. „Твърдишки проход” 15

тел.: + 359 2 942 7130

факс: +359 2 958 2924

e-mail: