Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни
Фестивал „Пирин фолк”
Местоположение: Сандански
Категория: Фестивал

Фестивалът „Пирин фолк” е основан през 1993 г. от Община Сандански, Радио Благоевтрад и Телевизионен център Благоевград и вече има зад гърба си 16 издания. След 2000 г., с вписването му в Културния календар на Министерството на културата на Република България, форумът все повече се развива и утвърждава като международен – място, където се срещат, състезават и общуват творци от България, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния. С включването на Българската национална телевизия и на други национални телевизии
от съседни държави, по линия на международното сътрудничество, фестивалът действително се превръща
в сцена за изява и сътрудничество между културите на Балканските страни – три от които са членки на Европейския съюз. Предстои териториалното разширяване на обхвата на фестивала с включване на представители от Франция, а посредством фондация „Артос”, която е фестивален сътрудник, и на такива от Канада и Австралия. Благодарение на сателитните връзки събитието
се ретранслира за цяла Европа, Северна Америка, Северна Африка и част от Близкия Изток.