Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни
Рожен
Местоположение: Рожен
Категория: Природен обект

Рожен