Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни
Местност „Градището” – с. Митиново
Местоположение: Митиново
Категория: Крепост

Най-голямата историческа забележителност от ранновизантийския период (и не само) в района на Микрево е разкритата под крепостта „Градището“, в м. „Долно Градище“,  раннохристиянска Епископска базилика, датирана към началото на V - VІ век. Църквата е  трикорабна, с нартекс, баптистерий и полихромна подова мозайка.

Съществуването на толкова представителна сграда на това място е ярко доказателство, че тукашното късноантично селище е играело важна роля в културния и политическия живот на региона, чийто център навярно е бил Партикополис.

Интересна културна забележителност за района е и добре подредената Музейната сбирка „Струмяни“, която представя с експонатите си богатата история на тези земи. Експозицията е разделена на 4 теми: палеонтология, обща история, археология и етнография. Най-ранните експонати датират от периода на късния миоцен, обхващащ 5 – 2 млн. годино назад във времето и принадлежат на характерните за тогава фаунови видове хипариони /трипръсти коне/, жирафи и носорози. Според специалистите тези видове са обитавали поречието на сегашна Струма.