Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни
Мелнишки вечери на поезията
Местоположение: Мелник
Категория: Фестивал

След прекъсване от 13 години, "Мелнишките вечери на поезията" се възобновяват през 2000 г. с премиерата на алманах "Ирин Пирин", която се състоя в град Мелник. Инициатори за това възстановяване са поетесата Катя Ерменкова, която издава "Ирин Пирин" и собственикът на Кордопуловата къща Никола Паспалев. Така най-голямата къща на Балканите става домакин на "Мелнишките вечери на поезията". Освен поети, тези празници привличат художници, музиканти, певци от цяла България и чужбина. Броят на участниците в поетичния фестивал се увеличават със всяка година и през 2003 г. те вече наброяват 300 души.
През 2005 г. "Мелнишките вечери на поезията" се превръща в международен фестивал за поезия, защото към българските поети се присъединяват и поети от славянските страни - Р Македония, Р Сърбия, Босна и Херцеговина, Р Сръбска и Р Хърватска и др. и по този начин Мелнишките вечери на поезията се превръщат във общославянски фестивал на поезията.
Съчетал природната красота с историческото величие, Мелник е естественото място за един такъв парад на изкуството. Той привлича туристи от цял свят, защото носи съхранената памет на дедите ни.Чрез провеждането на Мелнишките вечери на поезията в това бездуховно време, ние се опитваме да съхраним творческия дух и да дадем духовен облик на светинята – Мелник.
Мелнишките вечери на поезията съдействат за развитието на туризма, като рекламират града в страната и в чужбина.
Девет години вече в град Мелник, Община Сандански се провеждат "Мелнишки вечери на поезията", които се превърнаха в едно от най- значимите културни събития с национално и международно значение. Те привличат ежегодно от 100 до 300 творци от нашата страна и чужбина. Чрез влизането ни в Европейския съюз "Мелнишките вечери на поезията" придадоха нова светлина в облика на България чрез хвърляне на поетични мостове между съседните народи на Балканите.Този характер на проявата изисква по - специално отношение от страна на Министерството на културата, Съюза на българските писатели, общините в Югозападна България и др.
Мелнишките вечери на поезията се провеждат ежегодно през месец октомври когато новото мелнишко вино ври в бъчвите, а старите мелнишки изби жадуват да осветлят виното си с вълшебното поетично слово!