Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни
Малешевска планина
Местоположение: Кресна
Категория: Природен обект

Малешевска планина е планина в Югозападна България и Република Македония, част от Осогово-Беласишката планинска група.
Планината е част от Осогово-Беласишката планинска група. На изток склоновете ѝ се спускат стръмно към Кресненското дефиле на река Струма и северната част на Санданско-Петричката котловина, които я отделят от Пирин. На запад огражда от югоизток, юг и югозапад историко-географската област Малешево, а западно от македонското село Владимирово чрез висока седловина се свързва с планината Плачковица. На север през седловината Седлото (Четало, 1619 м) в местността "Момина чешма" се свързва с планината Влахина, а долината на Сушичка река (десен приток на Струма) и притока ѝ Любишевска река я отделят от същата планина. На юг долината на река Лебница (десен приток на Струма) я отделя от планината Огражден.
Билото на планината представлява силно извита дъга, изпъкнала на юг, като от гранична пирамида № 39 до гранична пирамида № 53 по него преминава държавната ни граница с Република Македония. По-голямата ѝ източна част остава в пределите на България и има площ от 497 км2. Като цяло планината наподобява равнобедрен триъгълник с връх обърнат на запад. Основата на триъгълника с дължина около 40 км преминава по долината на река Струма, а височината му (между река Струма и седловината свързваща я с планината Плачковица) е също около 40 км.