Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни
Крепост „Св. Никола”
Местоположение: Мелник
Категория: Крепост

Хълмът "Свети Никола", който е зает от средновековния укрепен град, е малко плато, извисяващо се над околните ерозирали долини, с площ от 120 дка. строена църквата, но стенописите са датирани от XIII век. До XVIII век е била митрополитска църква за града, а се е предполага, че е била действаща до самият край на XIX век. Всъщност църквата е разрушена в последните 100 години.

Храмът се намира на малко възвишение сред крепостта и вероятно някога се е и звисявала над всичко останало. Сама по себе си църквата е доста впечатляваща руина. Около църквата си личат останките от всевъзможни постройки, включително и на малко водохранилище. В самия край на платото, на издатина в югозападния му край се намира цитаделата на крепостта.

Не е много голяма (около 80 х 30 m.), но крепостните стени, които до голяма степен са се откъснали на големи парчета и са се разпилели в околностите са наистина впечатляващи.

Централно място в селището е заемало плато Свети Никола, възприемано още по онова време като свято. В най-високата част на западната му половина, там където по-късно е била въздигната църквата Свети Никола, през ІІІ-І в. Пр. Хр., е имало ямно тракийско светилище. През І век сл. Хр. То било заменено с каменна постройка. Запазени са останки от основите й, вплетени по-късно в тези на църквата, които очертават плана на светилището като правоъгълник. Старото свято място на траките – платото Свети Никола през V-VІ век е било превърнато в крепост. Поради природната му защита не се е налагало заобикалянето му отвред с каменни стени. Малко укрепление с характерен за епохата удължен корабовиден план и кула били издигнати върху хребет в югозападната част на платото над река Мелнишка, откъдето се открива най-широка панорама към околността. С крепостта е свързана най-старата, най-голяма и най-дълго функционирала (до 1913 г.) християнска църква в Мелник. Тя е посветена на свети Никола. Внушителните й руини се намират в най-високата част. Заедно с Малкото укрепление тя отразява цялата история на града. Църквата е красива постройка със смесен (камък и тухла)редови и клетъчен градеж. Църквата свети Никола имала богата декоративна украса. Цялостно или на части са оцелели колони, бази, капители.

Крепостта, едно великолепно съчетание от природни дадености, изградени съоръжения само на най-важните стратегически места, практически непревземаема, е внушавала особен респект. Малкото укрепление – вътрешната твърдина в крепостта на платото свети Никола, е било превърнато към края на ХІ началото на ХІІ в. Във владетелска резиденция. Тогава отвътре са били издигнати казармени помещения.