Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни
Исторически музей – гр. Петрич
Местоположение: Петрич
Категория: Музеи

Историческият музей в Петрич съхранява богата сбирка от артефакти от региона, групирани в пет раздела - Археология, Османско владичество, Възраждане, Етнография, нова и най-нова история.