Проект
Туристически региони
Сандански, Петрич и Струмяни
Архитектурен резерват Мелник
Местоположение: Мелник
Категория: Музеи

През ІХ-ХІV век, Мелник и бил най- важният военно-административен, стопански и културен център на среднострумския район. През 1209 г. градът е културно средище и столица на владетеля деспот Слав. Тогава се изгражда и Славовата крепост и комплексът от църкви, и манастири на „светия хълм” - местността „Света Зона”. 90 години по-късно, Мелник е обявен за епископски център и архитектурен резерват. В него съществуват над 200 изцяло или частично запазени паметници на културата.